Klinika Elit, Niš
Klinika Elit Nis

Prof. dr med. sci. Nebojša Stojanović | Neurohirurg

Prof. dr med. sci. Nebojša Stojanović


Neurohirurg
 

Prof. dr Nebojša Stojanović je rođen 1959 godine u Vranju. Medicinski fakultet je završio 1984 godine u Nišu. Nakon obaveznog lekaskog staža i položenog stručnog ispita, radio je u primarnoj zdravstvenoj zaštititi do 1988 godine.

Na klinici za neurohirurgiju u Nišu započinje sa radom 1988 godine. Specijalizaciju iz neurohirurgije završava 1993 godine na Medicinskom fakulatetu u Beogradu sa najvišom ocenom. 

Magistrirao je sa temom iz degenerativnih oboljenja kičme 2003 godine, a doktorirao  sa temom iz vaskularne patologije mozga 2006 godine. Od 2006 godine je permanentno sa radom na Medicinskom fakulatetu u Nišu.

U profesionalnom delu je usmerio sve svoje aktivnosti ka uvodjenju novih hirurških procedura kako u delu spinalne patologije, tako i u delu intrakranialne patologije.

Obavljao je dugi niz godina funkciju Načelnika operativnog bloka Neurohirurške klinike, a od 2012 do 2017 je bio na funkciji Direktora Neurohirurške klinike u Nišu.

Permanentna edukacija u referentim i poznatim centrima u Evropi ( Barselona, Bordo, Bolonja, Madrid, Davos, Salzburg, Beč, Dizeldorf, Malta, Prag, Edinburg, Istambul  i dr). Predavač na velikom broju internacionalnih i domaćih skupova, seminara i kongresa. Autor velikog broj radova i publikacija.

Član je AOSPIN-a , EANS-a(evropskog udruženje  neuohirurga), SeENS.-a ( udruženja  neurohirurga jugoistočne Evrope), UNS - a ( udrušenja neurohirurga Srbije- član Izvršnog odbora).

 

Hiruške tehnike i intervencije

U toku 30 godina neurohirurške prakse samostalno i kao vodja tima uradio je više hiljada neurohirurških operacija, od čega preko 2500 operacija na kičmi.

Preko  800 operacija na vratnom delu kičme, od čega diskektomije na jednom a najčešće  na više nivoa, uklanjanja tumora u vratnom deu kičme sa kompletno rekonstukcijom kičmenog stuba prednjim i zadnjim pristupom uz primenu najsavremenijih inplantata, rešavanje kompleksnih preloma vratnih pršljenova sa rekonstikcijom i dr.

Kompletna hirurgija torkalnog dela kičme sa uklanjanjem patološki izmenjenih pršljenskih tela i umetanjem veštačkih korpusa trans/torakalnim pristupom. Rešavanje teških degenerativnih oboljenja kičmenog stuba sa stenozom kičmenog kanala i posledičnom degenerativnom skoliozom uz primenu fiksacije i stabilizacije i zamene i.v. diskusa titanijumskim ili polimer inplantatima. Kompetna stabilizacija i rekunstrukcija svih preloma kičmenog stuba.

Preko 1000 operacija na lumbalnom delu kičme. Operacija lumbalnih disk hernijacija mikrohirurškom tehnikom sa jednodnevnim ili dvodnevnim postoperativnim lečenjem. Intradiskalna infiltacija i druge metode minimalnoinvazivnih lečenja lumbalnih disk hernija.

Transkutane stabilizacije spondilolisteza sa ubacivanjem intradiskalnih inplantanata pod kontrolom C-luka / minimalni rezovi na koži/. Transkutane vertebroplastike osteoporotičnih preloma, metastaza u kičmenom stubu, primena stentovanja kolabiranih pršljenskih tela .

Dugogodišnje iskustvo u vaskularnu patologiju (operacije intrakranijalnih aneurizmi, intrakaranijalnih krvarenja različite lokalizacije). Veliki broj operisanih timora baze lobanje, zadnje lobanjske jame i lobarnih tumorskih procesa.

Svojim radom je doprineo da su mnoge veoma teške i sofisticirane operacije na kičmenom stubu uvedene u rutinsku praksu i pozicionirao Neurohirušku kliniku u Nišu na mapu Evropskh spinalnih centara.

U svojoj monografiji iz 2021 „Bol u Ledjima- Minimalno invazivne procedure lečenja”, ukazuje na potrebu primene terapijskih porocedura koje dovodie do poboljšanja kliničkog stanja i izlečenja kod mnogih degenerativnih oboljenja kičmenog stuba, a sa minimalno invazivnim transukutanim intervencijama na kičmenom stubu.

Profesor Nebojsa Stojanovic

Radno Vreme

  • PON08:00 - 20:00
  • UTO08:00 - 20:00
  • SRE08:00 - 20:00
  • ČET08:00 - 20:00
  • PET08:00 - 20:00
  • SUB09:00 - 14:00
  • NEDZATVORENO

Galerija

Klinika Elit Nis.jpg

Menu