Klinika Elit, Niš
Klinika Elit Nis

Fizikalna Medicina

U okviru KLINIKE ELITE razvili smo najsavremeniji centar za fizikalnu medicinu, sportsku medicinu i terapiju bola.

U našoj klinici vrhunski spinalni neurohirurg u direktnoj saradnji sa vrhunskim specijalistom fizikalne medicine a u odnosu na dijagnostičko i kliničko sagledavanje indikuje najbolje modalitete fizikalnih procedura. Adekvatna fizikalna procedura dovodi do ublažavanja i do eliminacije bola u ledjima. Primena najnovijih terpijskih postupaka, kojima se smanjuje zapaljenjski uticaj na receptrore za bol dovodi veoma brzo do kliničkog poboljšanja.

Kada primeniti i koji terpijski pristup je u osnovi dobre medicinske prakse koja se sprovodi na našoj klinici. Terapijski ciklusi se preporučuju na osnovu kompletno postavljene dijagnoze i očekivanih efekata primenjenjih procedura. Često fizikalna terapija ublažava bol i sprečava dalje oštećenje diskus hernije.

Specijalista fizikalne medicine također može preporučiti komplementarne tehnike osmišljene da poboljšaju ukupnu funkciju i da se osećate bolje dok jačate osnovne mišiće kičmenog stuba..

Centar za fizikalnu terpiju Klinike Elit poseduje najsavremenije aparate za terpiju bola kičmenog stuba i zglobnog sistema.

 

Dekompresivna terapija

 • Lečenje cervikalnih i lumbalnih discus hernija, najsavremenijom kompjuterizovanom i digitalnom aparaturom. Isključivo pod kontrolom lekara specijalista fizijatara i neurohirurga.

fizikalna

Dekompresivna terapija je zauzela vrlo važno mesto u terapiji spinalnih oboljenja kako vratnog-cervikalnog dela tako i lumbalnog dela. Na našoj klinici nakon ekspertskog pregleda neurohirurga i potvdno indikacijama primenjujemo dekompresiju kao savremeni vid lečenja.

HILT (Laser visokog inteziteta delovanja)

Primarni zapaljenski efekti koji su posledica raspadanja i degeneracije intrevertbralnih diskusa dovode do iritacije senzitivnih nocioceptivnih nervnih vlakana. Oni su  zaduženi za bol u okolini same disk henrijacije i u okolini zglobnih nastavaka samih pršljenskih tela. Veoma često  proces artroze i zapaljenja same zglobne capsule je veći uzrok bola nego same promene u intrevertbralnim diskusima.

Direktim delovanjem precizno usmerenih i dubinski koncentrisanih laserskih snopova dolazi do smanjivanja osetljiviti C vlakana i samim tim i do smnajivanja Iieliminacije bolne faze, uz process bioregeneracije.

 


TECAR (radiofrekvetna terapija)

Primena TECAR-INDIBA radiofrekventne terapije:

Predstavlja jednu od najsavremenijih vidova fizikalne terapije sa capacitativnim i rezistivnim modom načina rada koji joj daju posebnu moć u dubini prodiranja tretirane regije tela. TECAR terapija ima izuzetno jako analgetsko, biostimulativno i regenerativno dejstvo, kako na mekim tkivima tako i na koštano zglobnom sistemu. Dovodi do dubinskog prenosa kontrolisane toplote, ubrzava cirkulaciju, metaboličke procese, smanjuje spazam muskulature. Svoje mesto je našla u mnogim granama medicine posebno svojom sposobnošću ubrzanja oporavka oštećenih tkiva, nerava i cirkulacije.


ShockWave terapija (terapija pulsnim udarnim talasom)

 • Klinika Elit je edukativni centar za primenu ShockWave terapije, dr Ivan Dragonjić je međunarodni edukator za shockwave terapiju, edukovan u najsavremenijim centrima Evrope.
 • Indikacije: ’’petni trn’’, kalcifikati u ramenu, tendinitisi, pojava fibroznih vlakana i tkiva, miofascijalni sindrom, spazam mišića, Dipertenova kontraktura...

 

ShockWave terapija

ShockWave terapija

 


Magneto terapija

 • IMP ili impulsno magnetno polje, idealna terapija kod degenerativnih oboljenja koja ubrzava proces izlečenja

 

Elektro terapija

 • Svi vidovi elektroterapija
 • IFS, DD, Elektrostimulacije

 


Scrining deformiteta kičmenog stuba dece i odraslih 3D bez zračenja sa merenjem uglova i fleksibilnosti kičmenog stuba

Klinika Elit, jedini centar na Balkanu koji je ujedno i referentni centar IDIAG akademije, Švajcarska, za ovaj region, koji je sertifikovani centar za snimanje kičmenog stuba i merenje fleksibilnosti kičmenog stuba BEZ ZRAČENJA sa ciljem rane detekcije deformiteta kičme i blagovremenom prevencijom i terapijskim pristupom. Jedini edukativni centar IDIAG akademije za obuku drugih lekara i terapeuta u ovom delu Evrope.

Ultrazvuk

Ultrazvučna terapija je neizostavni deo fizikalnih terapija.

Terapija ultrazvukom (ultrazvučna terapija) sastoji se u primeni ultrazvučne energije u svrhu lečenja.

Radno Vreme

 • PON08:00 - 20:00
 • UTO08:00 - 20:00
 • SRE08:00 - 20:00
 • ČET08:00 - 20:00
 • PET08:00 - 20:00
 • SUB09:00 - 14:00
 • NEDZATVORENO

Galerija

Klinika Elit Nis.jpg

Menu